Przepisy nakładają pewne obowiązki zarówno na pracodawcę jak i pracownika, jeśli chodzi o korzystanie z urządzeń pomiarowych w pojazdach. Jedną z ważnych konieczności jest sprawdzanie tachografy Środa Wielkopolska, gdzie można również skorzystać z innych usług odnośnie tego sprzętu w samochodach. I choć obsługa tachografów nie jest skomplikowana, często pojawiają się błędy, ale niekoniecznie spowodowane niedouczeniem kierowcy, lecz próbą obejścia przepisów. I na to głównie zwracana jest uwaga podczas rutynowych kontroli samochodów na drodze. Istotna jest również karta firmy, bez której nie da się uruchomić urządzenia. Skalibrowanie tachografu może mieć miejsce tylko i wyłącznie dzięki dzięki niej. Do legalizacji wybierać należy wyłącznie uprawnione do tego miejsca – firmy. Tylko wtedy mamy pewność, że urządzenie zamontowane w pojeździe będzie mogło w pełni spełniać wszelkiego rodzaju zadania, jakie ma przecież z góry określone. Tak jak ma to miejsce w tej stacji kontroli pojazdów.