Łączące w sobie funkcje zegara i prędkościomierza urządzenie często wykorzystywane do kontroli czasu pracy kierowców wymaga odpowiedniego montażu i sprawdzania. Firma obsługująca tachografy Poznań posiada adekwatny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmują się kompleksową obsługą tych urządzeń. Aby nie dopuścić do nałożenia kar za złe korzystanie z tachografów kierowcy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni, jak posługiwać się wykresówkami i tarczkami tachografu. Nawet jeśli w pojeździe został zamontowany model cyfrowy, nie analogowy, brak kompetencji kierowców odnośnie posługiwania się tachografami może skutkować nawet karami pieniężnymi, których żaden z przedsiębiorców przecież nie chce. Konieczna jest też raz na 2 lata kontrola tachografu przez specjalistyczną firmę, która posiada do takich czynności uprawnienia. W większości pojazdów dziś zamontowana jest wersja cyfrowa tachografów wymagająca kart chipowych, którymi kierowcy również muszą umieć posługiwać się. Warto skorzystać więc z oferty stacji kontroli pojazdów, która posiada te kompetencje.